Realizacja inwestycji drogowej = odszkodowanie + VAT ?

Specustawa drogowa, a odszkodowanie. Z VATem czy bez?

Czy w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za wywłaszczenie pod drogę należy rozbić kwotę odszkodowania na brutto / netto? W efekcie pytanie nasuwa się następujące: czy kwota odszkodowania winna różnić się w zależności od tego czy właściciel jest vatowcem?

Zarówno Ustawa o gospodarce nieruchomościami, jak i Specustawa drogowa milczą na ten temat, jednak dość świeże orzeczenie (2013) NSA otwiera nam drogę do interpretacji. Cytuję: „jeśli w odniesieniu do podmiotu będącego podatnikiem VAT wydana zostaje decyzja o wysokości odszkodowania, to dla przejrzystości wykazana w niej winna być kwota odszkodowania, jak i należny podatek VAT”.

NSA -sygnatura: I FSK 426/12.

Czyli walczyć warto. DLA PRZEJRZYSTOŚCI.