Adwokat Żaneta Krupnik – Koehler
zk
Wyślij zapytanie

W 2008 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2013 r. ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach i zdała egzamin adwokacki. Jest również absolwentką Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie odbyła studia podyplomowe z zakresu prawa antymonopolowego, prawa konkurencji i ochrony konsumentów.
Wcześniej pracownik kancelarii komorniczej oraz działów prawnych w spółkach handlowych z branży energetycznej. W latach 2010 – 2012 współpracownik i konsultant prawny Redakcji Dwutygodnika „Gazeta Czechowicka”. W 2011 r. brała udział w Kampanii „HDI dla powodzian” wspieranej przez Naczelną Radę Adwokacką, w ramach, której udzielała porad prawnych osobom dotkniętym powodzią. W 2012 r. w ramach współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Pracowników Samorządowych w Katowicach przeprowadziła wykład z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP.

Wyślij
Zamknij