Wszystkie prawa Murphy'ego są optymistyczne.

Specustawa drogowa, a odszkodowanie. Z VATem czy bez?

Czy w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za wywłaszczenie pod drogę należy rozbić kwotę odszkodowania na brutto / netto? W efekcie pytanie nasuwa się następujące: czy kwota odszkodowania winna różnić się w zależności od tego czy właściciel jest vatowcem?

Zarówno Ustawa o gospodarce nieruchomościami, jak i Specustawa drogowa milczą na ten temat, jednak dość świeże orzeczenie (2013) NSA otwiera nam drogę do interpretacji. Cytuję: „jeśli w odniesieniu do podmiotu będącego podatnikiem VAT wydana zostaje decyzja o wysokości odszkodowania, to dla przejrzystości wykazana w Wyślij zapytanie

Podzielenie majątku za życia między dzieci nie oznacza braku procesu

Rodzice często pragną (uczciwie) obdarować swoje dzieci elementami swojego majątku, w taki sposób, by po ich śmierci, dzieci nie musiały spotykać się w Sądzie w sprawie spadkowej, co generować może (słusznym zdaniem rodzica) p Wyślij zapytanie