Nietypowe postępowania karne

Prowadząc z powodzeniem sprawy naszych klientów z różnych branż zyskaliśmy ich zaufanie. W związku z tym, iż życie pisze różne scenariusze, prowadzimy wiele postępowań karnych, gdzie występujemy zarówno po stronie pokrzywdzonego, jak i oskarżonego. Sprawy karne, które prowadzimy to nie powszechne, drobne przestępstwa, lecz pokłosia poważnych i rozbudowanych sporów, które w pewnym momencie urastają do miana przestępstwa. Jako najczęstsze sprawy możemy wymienić: naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i know­how, masowej skali oszustwa, sprawy karne związane z prawem autorskim – w szczególności bezprawne rozpowszechnianie utworów (art. 116 ustawy o prawie autorskim), zawalenie się budowli i o inne nietypowe przestępstwa.

Wyślij
Zamknij