Proces budowlany

Nieruchomości, fotowoltaika i postępowania administracyjne

Problemy prawne dotyczące nieruchomości nie kończą się na sprawach o podział lub uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Oprócz powyższych oferujemy kompleksową obsługę prawną wszystkich problemów naszych klientów, jakie pojawiają się w trakcie inwestycji.

Reprezentujemy zarówno podmioty gospodarcze w sprawach spornych dotyczących ustalenia wartości nieruchomości, jak i klientów indywidulanych w sprawach dotyczących zapłaty za służebność przesyłu (rurociąg z gazem, wodociąg), odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości i związkowych administracyjnych. Nieliczni doskonale znają specyfikę postępowania administracyjnego. Oferujemy obsługę w postępowaniu o stwierdzenie przewlekłości lub bezczynności organów. W ich efekcie oferujemy klientom także reprezentację przed sądem powszechnym o zapłatę odszkodowania za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej.

Reprezentujemy naszych klientów w wielu postępowaniach administracyjnych przez organami administracyjnymi od momentu zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego, aż do stwierdzenia niezgodności wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z przepisami Unii Europejskiej. Sprawy dotyczące własności nieruchomości to nie tylko służebności Zakończyliśmy wiele spraw z sukcesem przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi. Doskonale znamy specyfikę postępowania w zakresie nieruchomości.

Reprezentujemy klientów przed Sądem Wieczystoksięgowym. Porządkujemy wpisy w księgach wieczystych. Znajomość języka niemieckiego pozwala nam analizować archiwalne niemieckie księgi wieczyste (GrundBuch). Nasze doświadczenia to reprezentowanie różnych klientów, w różnych konfiguracjach podmiotowych. Odzyskujemy zapomniane nieruchomości (w następstwie skomplikowanych postępowań spadkowych ­wielopokoleniowych), ale także ­ dla innych klientów ­ stwierdzamy zasiedzenia. Znamy specyfikę postępowania wywłaszczeniowego. Prowadzimy postępowania dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego. Jesteśmy na bieżąco z literaturą fachową, w tym zarówno prawniczą, jak i techniczną dotycząca nowości technicznych – np. procesu związanego z budową paneli fotowoltaicznych.

Wyślij
Zamknij