Interlegal

Początki sieci Interlegal sięgają roku 1983r., kiedy kilku francuskich prawników zdecydowało się na rozpoczęcie międzynarodowej współpracy prawniczej, ze względu na rosnące potrzeby swoich klientów. W 1987r. w Lizbonie prawnicy z Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Anglii, Francji, Włoch oraz Niemiec stworzyli organizację „North-South Network”, a chęć przystąpienia do niej wyrazili prawnicy duńscy, algierscy, belgijscy oraz marokańscy. W 1988r. w Paryżu utworzono „Eurojurist”. Rozumiejąc stale rosnącą potrzebę współpracy z krajami pozaeuropejskimi, w 1994r. stworzono Eurojurist Network, która w 1996r. otrzymała nazwę Interlegal. Liczba członków organizacji, obecnie obejmująca ponad trzydziestu członków w krajach Europy i Ameryki, jak również zasięg jej działania miały stałą tendencję wzrostową, która trwa do dnia dzisiejszego.

Interlegal to sieć profesjonalnych firm prawniczych, dążących do osiągania podobnych celów. Firmy te świadczą profesjonalne usługi prawnicze zarówno dla dużych korporacji, jak i małych firm, a spektrum ich działania jest bardzo szerokie.

Mając na uwadze fakt, iż świat ekonomii i biznesu podlega ciągłej ewolucji, a transakcje międzynarodowe stały się powszechne dla firm na całym świecie, bez względu na ich zasięg czy charakter działalności, Interlegal oferuje szeroki zakres usług prawniczych, dostosowanych do potrzeb klienta i uwzględniający warunki charakterystyczne dla danego rynku.

Firmy zrzeszone w Interlegal ściśle współpracują ze sobą, zapewniając swoim klientom czerpanie korzyści z wiedzy i doświadczenia prawników specjalizujących się w różnorodnych gałęziach prawa – prawie spółek, podatkowym, handlowym, pracy, prawie dotyczącym nieruchomości, własności intelektualnej, mediacji i arbitrażu, licencji i technologii, prawie upadłościowym.

Sposób działania Interlegal zapewnia świadczenie usług prawniczych w konkurencyjnych cenach. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż każdy problem traktowany jest w indywidualny sposób, a wszyscy członkowie Interlegal dążą do znalezienia najskuteczniejszego sposobu jego rozwiązania. Działalność Interlegal oparta jest na całkowitym zaufaniu i zaangażowaniu, bez których jakakolwiek współpraca nie byłaby możliwa.