Historia

Ponad 30 lat doświadczenia, ponad 50 lat tradycji adwokackiej.

Tradycje adwokackie Biur Prawnych rozpoczynają się w roku 1950. Władysław Kukulski w listopadzie 1950 roku został adwokatem. Zawód adwokata wykonywał w Zespole Adwokackim nr 4 w Katowicach. W ślady swojego brata poszedł Stanisław Kukulski, który 8 lat później także dołączył do śląskiej adwokatury. Dlatego z rokiem 1958 wiążemy początek pokoleniowej tradycji adwokackiej.

W roku 1985 członkiem katowickiej palestry został Paweł Koehler. Wcześniej jego przyszły partner – Andrzej Rak – rozpoczął wykonywanie zawodu w Mikołowie kontynuując tradycje swojego ojca – Mariana Raka.

Andrzej Rak i Paweł Koehler w 1992 r. zawiązali spółkę cywilną i w tym roku formalnie powstały Biura Prawne, jako nowoczesny model wykonywania zawodu. Rozwiązując problemy prawne naszych Klientów we współczesnym świecie tradycyjny etos wykonywania zawodu adwokata łączymy z energią młodych pokoleń.

KOEHLER i PARTNERZY Adwokaci Biura Prawne to spółka partnerska o bogatej historii i dużym doświadczeniu powstała w efekcie kolejnych przekształceń form działalności jej aktualnych partnerów na przełomie lat 80-tych i 90-tych zeszłego wieku, gdy zmiana polityczno-ekonomiczna wywołała nagłą potrzebę usług kancelarii o wieloosobowym składzie i istotnie bogatszej infrastrukturze.

Nasza Kancelaria działa na rynku usług prawniczych 30 lat. Pierwotnie spółkę założyli w 1992 r. adwokat Paweł Koehler i radca prawny Andrzej Rak. Każdy z nich jednak, już przed założeniem spółki wykonywał od kilku lat indywidualnie zawód prawniczy, jako adwokat, a również, jako sędzia (w przypadku Andrzeja Raka). W Biurach Prawnych pracowało wielu zdolnych prawników, którzy aktualnie wykonują zawód samodzielnie. Jednak trzon kancelarii stanowi zgrany przez kilkanaście lat stały zespół.

Niestety, dnia 2 maja 2020r.wieloletni wspólnik Andrzej Rak przedwcześnie zmarł.

Od ponad 10 lat z Kancelarią współpracuje adwokat Szymon Koehler, który w 2014 r. został partnerem w Kancelarii, a od 5 lat z Kancelarią współpracuje też na stałe adwokat Żaneta Krupnik-Koehler.