Filozofia

Zasadą działania Biur Prawnych jest rozwiązywanie problemów klienta z udziałem wspólników tak, aby nie umknął żaden najdrobniejszy aspekt sprawy czy jakakolwiek możliwość rozwiązania jego problemu. Tak więc Biura nasze należą do takich spółek prawniczych, w których wspólnicy razem działają na rzecz klienta – odmiennie od niektórych firm, których wieloosobowy skład służy jedynie ograniczeniu kosztów. Oczywiście każdą sprawę klienta referuje jedna ściśle określona osoba, która posiada wszechstronną stałą orientację w koncepcji jej prowadzenia i przebiegu, przy wsparciu współpracowników. Zawsze jednak pozostali współpracownicy są zorientowani co najmniej w niektórych istotniejszych zagadnieniach sprawy, wobec czego doraźna czy losowa nieobecność referenta nie skutkuje ułomnością obsługi, a wspólne konsultacje rozwiązania sprawy wielokrotnie zwiększają sprawność i skuteczność działania – jednocześnie wzbogacając doświadczenie wszystkich, a nie tylko referenta sprawy.

Oczywistą konsekwencją ogromnego rozwoju ustawodawstwa i praktyki jest skupienie się na niektórych typach przypisując poszczególne sprawy specjalistom w danej dziedzinie. Tak więc zachowując świadomość, iż wąska specjalizacja zawęża postrzeganie sedna sprawy i wszelkich jej konsekwencji – każdy ze wspólników w efekcie określonej praktyki zdobył lepszą od innych orientację w pewnych dziedzinach prawa. Dla przykładu jedynie warto wskazać, iż zainteresowania adwokata Pawła Koehlera skupiają się na prawie rzeczowym i obrotu nieruchomościami, antymonopolowego, ochrony praw autorskich, znaków towarowych oraz prawa o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji, z kolei adwokat Szymon Koehler specjalizuje się szczególnie w prawie autorskim, jak i   w programach, aplikacjach komputerowych, czy nowych technologiach, posiada również doświadczenie i widzę w zakresie prawa farmaceutycznego, zajmuje się także współpracą z cudzoziemcami.Obaj odnieśli liczne sukcesy w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Innym istotnym aspektem działalności jest wspieranie młodych prawników w ich rozwoju zawodowym.

Biura prawne w ostatnich latach wśród swoich starannie dobieranych współpracowników miały i mają wielu zdolnych, a nawet wybitnych młodych absolwentów prawa i aplikantów, którym starsi współpracownicy i wspólnicy starali się przekazać swoje doświadczenie i zasady wykonywania zawodu, nie szczędząc czasu i starań by jakość ich pracy była najwyższa. Niektórzy z nich pracują lub współpracują z Biurami nadal, inni usamodzielnili się tworząc własne kancelarie lub realizując się w innych zawodach prawniczych. Wspólnicy nadal są otwarci na podejmowanie współpracy w różnych formach ze zdolnymi, kompetentnymi, młodymi prawnikami, nie unikając dzielenia się własnymi doświadczeniami. W tym zakresie upatrują dalszy rozwój firmy, także dla dobra klientów.